Siau Bān-tiâng[1] (蕭萬長, 1939 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân) ê 1--ê chèng-tī-ka kap hù-chóng-thóng, i ê jīm-kî chîng 2008 nî kàu 2012 nî.

Siau Bān-tiâng
蕭萬長
Tē 12 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
Jīm-kî
2008 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 2012 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chóng-thóng Má Eng-kiú
Chêng-jīm Lū Siù-liân
Kè-jīm Ngô͘ Tun-gī
Tē 15 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
1997 nî 9 goe̍h 1 ji̍t – 2000 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chóng-thóng Lí Teng-hui
Chêng-jīm Liân Chiàn
Kè-jīm Tn̂g Hui
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1939 nî 1 goe̍h 3 ji̍t 1939-01-03(85 hòe)
Ji̍t-pún ê kî-á Ji̍t-pún léng Tâi-oân Tâi-lâm-chiu Ka-gī-chhī
(taⁿ sio̍k  Tâi-oân Ka-gī-chhī)
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Bú-hāu Kok-li̍p Chèng-tī Tāi-ha̍k

Chham-khó siu-kái

  1. 蕭萬長副總統賀新春(臺語版). Tiong-iong Kóng-pò Tiān-tâi. 20 January 2012. Event occurs at 0:19 – via YouTube. 
Siau Bān-tiông
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Tân Lí-an
Keng-chè-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1990 nî–1993 nî
Kè-sio̍k
Kang Péng-khun
Chiap-sio̍k
Koeh Oán-iông
Hêng-chèng-īⁿ Keng-chè Kiàn-siat Úi-oân-hōe chú-jīm úi-oân
1993 nî–1994 nî
Kè-sio̍k
Chhî Li̍p-tek
Chiap-sio̍k
N̂g Khun-hui
Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe chú-jīm úi-oân
1994 nî–1995 nî
Kè-sio̍k
Ko Khóng-liâm
tāi-lí
Chiap-sio̍k
Liân Chiàn
Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
1997 nî–2000 nî
Kè-sio̍k
Tn̂g Hui
Chiap-sio̍k
Lū Siù-liân
Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
2008 nî–2012 nî
Kè-sio̍k
Ngô͘ Tun-gī