So͘ Lâm-sêng (蘇南成, 1936 nî 1 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì) sī Tâi-lâm-chhī chhut-sin ê Tâi-oân chèng-tī-ka, pat chò koè bô-tóng ê Tâi-lâm-chhī chhī-tiúⁿ kap Tiong-kok Kok-bîn-tóng koaⁿ-phài ê Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ. Mā pat chhut-jīm Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-bîn Tāi-hoē gī-tiúⁿ.