"Thó-lūn:Canada" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ →‎語言
~ →‎語言
除了英語佮法語,其他語言佇加拿大嘛真重要,根據2001年的人口調查,17%加拿大人的母語毋是官方語言,其中人口緟濟的是[[義大利語]](1.6%)、[[德語]] (1.5%)、[[廣東話]] (1.1%)佮[[旁遮普語]](Punjab) (0.9%)。
 
加拿大嗎有誠濟[[原住民]]語言,毋大部份會曉講的人愈來愈少,根據仝一个調查,母語人口較濟的原住民語言有[[克里]](Cree)(72,680人,加拿大人口的0.25%)、[[印紐伊特語]](Inuktitut)(29,005人,0.10%)佮[[奧傑布瓦語]](Ojibway) (20,890人,0.07%)。
 
===行政區===
7,163

次編輯