"Tāi-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
:''"Tāi-sò" choán lâi chia, kî-tha ì-sù khòaⁿ [[tāi-sò͘ (khu-pia̍t-ia̍h)]].''
{{Other uses}}
 
[[File:Mathematics lecture at the Helsinki University of Technology.jpg|thumb|[[Helsinki Kho-ki Tāi-ha̍k]] leh siōng [[soàⁿ-sèng tāi-sò͘]].]]