"Bāng-ia̍h liû-lám-khì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
 
== Le̍k-sú ==
[[File:Landmark002a.png|thumb|250px]][[Tim Berners-Lee]] tī 1990 nî chhòng-chō sè-kài tē-it-ê bāng-ia̍h lîu-lám-khì, kiò-choè [[WorldWideWeb]]. Chit-ê lîu-lám-khì kan-na ē-sái chhú-lí bûn-jī, bô hoat-tō͘ chhú-lí tô͘. I tī 1991 nî 3 goe̍h kā chit-ê sán-phín kài-siāu hō͘ [[CERN]] ê tông-sū. Chit-ê nńg-thé tī hit tong-sî chú-iàu ê kong-lêng sī hong-piān CERN ê kho-ha̍k-ka cháu-chhoē kap kau-oāⁿ chu-liāu.
 
Aū--lâi, [[Bí-kok]] ê [[NCSA]] hoat-tián-chhut tē-it-ê ē-sái hián-sī tô͘-hêng ê liû-lám-khì, kiò [[Mosaic]]. Chit-ê liû-lám-khì chin súi koh chin hó-iōng. In-ūi án-ne, liû-lám-khì lú lâi lú liû-hêng. Tī 1993 nî thui-sak chhut Mosaic 1.0 pán. Liáu-aū, Mosaic sió-cho· ê thâu-lâng [[Marc Andreessen]] lī-khui NCSA khì khui 1-keng kong-si, kiò [[Bāng-kéng Thong-sìn Kong-si]] (''Netscape Communications Corporation'').
3

次編輯