"Tiān-chû-pho" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

png --> svg
(png --> svg)
 
[[File:Light-wave.pngsvg|thumb|350px|Tiān-chû-pho ê khài-liām-tô͘, tī tô͘--nih, ùi tò-pêng thoân kaù chiàⁿ-pêng.]]
 
'''Tiān-chû-pho''' (electromagnetic wave) sī ū [[tiān-tiûⁿ]] (electric field) ham [[chû-tiûⁿ]] (magnetic field) tī khong-kan thoân-pò ê 1 chióng [[pho]]. Tiān-chû-pho sī '''[[tiān-chû hok-siā]]''' hiān-siōng ê chi̍t bīn; lán pêng-sò͘ kóng ê '''[[kng]]''', khêng-si̍t tō sī tiān-chû-pho. [[Tiān-tiûⁿ]] ham [[chû-tiûⁿ]] chiâⁿ-chò 90° teh [[hàiⁿ-tāng]] (oscillate), kap thoân-pò ê hong-hiòng mā lóng sio khiā-ti̍t.