"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

*哇希夢閩南語維基百科ㄟ當嘎粵語維基百科那樣用漢字寫台語,謝謝。--[[Iōng-chiá:Msnhinet8|Msnhinet8]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Msnhinet8|對話]]) 2018-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 02:32 (UTC)
::建議您參考一下 [http://taigi.fhl.net/dict/ 台日大辭典]、[http://taigi.fhl.net/dick/ 甘為霖字典]、[http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/index.htm 教育部閩南語辭典],或[https://www.facebook.com/sui.taibun 民貫台文]等考慮音義的用字,若您用「[https://reader.udn.com/reader/story/8474/2032293 火星文]」寫文章,大概100%會被改掉或刪除。----[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|對話]]) 2018-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 03:28 (UTC)
*我寫的福建省這個條目應該不算是火星文吧?--[[Iōng-chiá:Msnhinet8|Msnhinet8]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Msnhinet8|對話]]) 2018-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 03:35 (UTC)
18

次編輯