"Sè-khún" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Removing Link FA template (handled by wikidata))
 
}}
 
'''Sè-khún''' (細菌; ''bacterium'') sī sò·-bo̍k chìam chiok-chē ê [[seng-bu̍t|iú-ki-thé]]. Sè-khún pī the̍h-lâi chí-chheng prokaryotes he̍k eubacteria sīm-chí pau-koah [[Archaea]]. Chia, sè-khún kan-taⁿ kóng-sī eubacteria. Gián-kiù sè-khún ê ha̍k-būm kìo-chò [[sè-khún-ha̍k]], sī [[bî-seng-bu̍t-ha̍k]] ê kî-tiong chi̍t pō·-mn̂g.
 
Sè-khún sī só·-ū seng-bu̍t lāi-té sò·-liōng siāng-chē ê. In kóng-hoat chûn-chāi tī [[thô·-bah]], [[chúi]] ê khoân-kéng, koh kah kî-thaⁿ seng-bu̍t [[kiōng-seng]] (symbiosis). Chiok-chē [[pēⁿ-goân-thé]] sī sè-khún. Sè-khún ê hêng-thé chiâⁿ-sè, éng-éng kan-taⁿ 0.5 kàu 5.0 [[μm]] hiah-tōa, sui-bóng ū-ê khah-tōa chhiūⁿ [[Thiomargarita namibiensis]] kap [[Epulopiscium fishelsoni]] ē tōa-kàu chhiau-kòe 0.5 mm. In it-poaⁿ ū [[sè-pau-piah]], chhiūⁿ [[si̍t-bu̍t]] kap [[ko͘]] hit-khoán, m̄-koh, sè-khún ê sè-pau-piah chèng-siông sī [[peptidoglycan]] só· kò·-sêng, m̄-sī [[cellulose]] (tī si̍t-bu̍t), ia̍h-m̄-sī [[chitin]] (tī ''fungus''), kah [[eukaryote]] ê sè-pau-piah mā-m̄-sī [[homology (seng-bu̍t-ha̍k)|sio-kâng-goân-thâu]] ê. Chiâⁿ-chē ē ēng [[flagellum]] lâi sóa-tín-tang, m̄-koh in ê kò·-chō kah kî-thaⁿ seng-bu̍t ê bô-kâng.
11,925

次編輯