Sunshine678 ê kòng-hiàn

該使用者共計編輯 11,927 次,帳號於2016-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (lé-pài) 建立。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2021-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (lé-pài)

2020-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (pài-la̍k)

2020-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (pài-sì)

2020-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (lé-pài)

2020-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (pài-la̍k)

2020-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (pài-saⁿ)

2020-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (pài-la̍k)

2020-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (pài-sì)

2020-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (lé-pài)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).