"Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/9 goe̍h 3 ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
| event3 = [[Tāi Eng-kok]] [[George 3-sè]] ê tāi-piáu kap [[America Ha̍p-chiòng-kok]] ê tāi-piáu chhiam [[Pa-lí Tiâu-iok (1783 nî)|Pa-lí Tiâu-iok]], liáu-kiat [[Bí-kok Kek-bēng Chiàn-cheng]].
| year4 = 1791 nî
| event4 = [[Hoat-kok]] chè-tēng [[1791 nî Hoat-kok Hiàn-hoat|1791 nî Hiàn-hoat]].
| year5 = 1817 nî
| event5 = [[Be̍k-se-ko To̍k-li̍p Chiàn-cheng]]: [[Be̍k-se-ko]] kap [[Se-pan-gâ]] khí [[San Diego de la Unión Chiàn-tò͘]].