"Lō͘-lê" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
| subclassis = Orthogastropoda
}}
'''Lō͘-lê''' (露螺) ia̍h '''lō͘-lê-á''', ū chi̍t pō͘-hūn mā ē-tàng kiò '''o-giû''', sī 1 kóa [[pak-chiok-kong]] [[nńg-thé tōng-bu̍t]] ê chóng-chheng.
 
{{phí}}