"Pang-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Pang-kok''', nā tùi-èng Eng-gí ê '''''country''''', ì-sù sī tī [[chèng-tī tē-lí]] siōng kap pa̍t só͘-chāi thang hun-pia̍t ê si̍t-thé cho͘-sêng ê chi̍tkoán-êlāi ē-khu. Pang-kok ū khó-lêng sī to̍k-li̍p ê [[chú-khoân]] kok-ka, mā khó-lêng sī siū pa̍t kok chiàm-niá--ê, bô chú-khoân--ê, he̍k-chiá sī chá-chêng ū chú-khoân ê chèng-tī hun-khu; koh ū khó-lêng sī chi̍t-ê hâm chi̍t kóa goân-lâi to̍k-li̍p iā sī chiàu te̍k-sû chèng-tī sèng-chit sán-seng ê jîn-kûn cho͘-sêng ê tē-lí khu-he̍k.
 
== Siong-koan ==