"Wikipedia:Wikipedians" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
 
<!---維基百科人(Wikipedians),簡稱維基人,是為維基百科全書編寫條目的人。也有人說「維基百科編者」(Wikipedist)或「維基編者」是更恰當的稱呼,就好像其他百科全書(encyclopedia)的「編者」(encyclopedist)一樣。然而,以「人」字結尾是有作為團隊或社群一員的意涵。因此從這個觀點看,維基人是指組成「維基社群」的人。關於維基社群的更多內容,可以參見元維基上的維基社群(英文)。維基人的用戶數目現已超過18萬,且不包括眾多未註冊的匿名貢獻者。關於維基百科的更詳細統計資料,可以參見Wikipedia:統計。維基人的地域分佈情況見Wikipedia:維基人分佈圖。--->
 
[[Category:Wikipedia]]
 
[[zh:Wikipedia:维基百科人]]
[[ca:Viquipèdia:Viquipedistes]]
[[cs:Wikipediiste]]
[[da:Wikipedia:Wikipedianere]]
[[de:Wikipedia:Die Wikipedianer]]
[[el:&#914;&#953;&#954;&#953;&#960;&#945;&#943;&#948;&#949;&#953;&#945;:&#914;&#953;&#954;&#953;&#960;&#945;&#953;&#948;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962;]]
[[en:Wikipedia:Wikipedians]]
[[eo:Vikipedio:Vikipediistoj]]
[[es:Wikipedia:Wikipedistas]]
[[fr:Wikipédia:Wikipédiens]]
[[fy:Wikipedy:Wikipedianen]]
[[ga:Vicipéid:Vicipéideoirí]]
[[hr:Wikipedia:Wikipedianci]]
[[hu:Wikipédia:Wikipédisták]]
[[ja:Wikipedia:&#12454;&#12451;&#12461;&#12506;&#12487;&#12451;&#12450;&#12531;]]
[[ko:&#50948;&#53412;&#48177;&#44284;:&#50948;&#53412;&#48177;&#44284;&#49324;&#51204;&#44032;]]
[[nl:Wikipedia:Wikipedianen]]
[[pl:Wikipedia:Twórcy Polskiej Wikipedii]]
[[pt:Wikipedia:Wikipedistas]]
[[ro:Wikipedia:Wikipedist]]
[[ru:&#1042;&#1080;&#1082;&#1080;&#1087;&#1077;&#1076;&#1080;&#1103;:&#1059;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082;&#1080;]]
[[simple:Wikipedia:Wikipedians]]
[[sl:Wikipedija:Wikipedisti]]
[[su:Wikipédia: Wikipédiawan]]
[[sv:Wikipedia:Wikipedianer]]
43

次編輯