"Sam-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(°C)
→‎Sêng-tióng: ka tô·
 
===Sêng-tióng===
[[Imageimage:SiuSpawn hatching.gifJPG|thumb|200px|left|Pho-siū kap tú150px|Tng-ábeh chhut-sì ê hî-kiáⁿ]]
[[Image:sampan_05cmSpawn hatched fish 2.gifJPG|thumb|100pxleft|0.5cm150px|Tú-á ê hîchhut-kiáⁿ]][[Image:sampan_1cm.gif|thumb|100px|1cm ê hî-kiáⁿ]]
[[image:Spawn hatched with malefish.JPG|thumb|left|150px|Hî-kang ē chhiàu-kò· kap pó-hō· hî-kiáⁿ]]
Keng-kòe 1, 2 kang ê sî-kan, hî-kiáⁿ to̍h ē chhut-sì. Chi̍t-khai-sí hî-kiáⁿ iáu-koh bô siû-chúi ê lêng-le̍k, kan-na ē-tàng óa-khò tī pho-siū ah sī chi̍t-kóa-á hû-chúi-sèng ê mi̍h-kiāⁿ piⁿ--á. Hî-kang ē iōng chhùi kā tîm-lo̍h-chúi ah sī khì hō͘ chúi lâu--khì ê hî-kiáⁿ kâm--tńg-lâi, khǹg tńg-khì pho-siū lāi-té.
[[Image:sampan_05cm.gif|thumb|100px|0.5cm ê hî-kiáⁿ]]
[[Image:sampan_1cm.gif|thumb|100px|1cm ê hî-kiáⁿ]]
 
Keng-kòe 1, 2 kang ê sî-kan, hî-kiáⁿnn̄g to̍hê sek-tì ē piàn khah chhim, piáu-sī hî-kiáⁿ tit-beh chhut-sì. Chi̍t-khai-sí hî-kiáⁿ iáu-koh bô siû-chúi ê lêng-le̍k, kan-na ē-tàng óa-khò tī pho-siū ah sī chi̍t-kóa-á phû-chúi-sèng ê mi̍h-kiāⁿ piⁿ--á. Hî-kang ē iōng chhùi kā tîm-lo̍h-chúi ah sī khì hō͘hō· chúi lâu--khì ê hî-kiáⁿ kâm--tńg-lâi, khǹg tńg-khì pho-siū lāi-té.
 
 
 
184

次編輯