"Sin-ka-pho Chèng-hú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (Sunshine678 sóa Sin-ka-pho chèng-hú chit ia̍h khì Sin-ka-pho Chèng-hú
*[[Sin-ka-pho Kàu-io̍k Pō͘]]
*[[Sin-ka-pho Siā-hōe kap Ka-têng Hoat-tián Pō͘]]
 
{{Sin-ka-pho Chèng-hú}}
*[[Sin-ka-pho Bûn-hòa, Siā-khu kap Chheng-liân Pō͘]]
[[Category:Sin-ka-pho Chèng-hú| ]]
11,896

次編輯