"Kang-hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Kang-hōe''' (工會) goân-té sī kin-kì kiōng-tông lī-ek lâi chū-hoat cho͘-chit ê siā-hōe thoân-thé. Chit-ê kiōng-tông lī-ek thoân-thé ē-sái… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Kang-hōe''' (工會) goân-té sī kin-kì kiōng-tông lī-ek lâi chū-hoat cho͘-chit ê siā-hōe thoân-thé. Chit-ê kiōng-tông lī-ek thoân-thé ē-sái… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,927

次編輯