"Chū-ha̍p-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Chū-ha̍p-hoat''' sī chi̍t keng chóng-pō͘ tī Tâi-tiong-chhī ê Tâi-oân kiàn-tio̍k khì-gia̍p ho̍k-ha̍p-thé, i-ê chú-iàu sêng-oân ū '… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Chū-ha̍p-hoat''' (聚合發) sī chi̍t keng chóng-pō͘ tī [[Tâi-tiong-chhī]] ê [[Tâi-oân]] kiàn-tio̍k khì-gia̍p ho̍k-ha̍p-thé, i-ê chú-iàu sêng-oân ū '''Chū-ha̍p-hoat Kiàn-siat Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si''' (聚合發建設股份有限公司) kap '''Khun-heng Êng-chō Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si''' (坤興營造股份有限公司).
 
[[Category:Tâi-oân ê kiàn-siat kong-si]]
11,925

次編輯