"2000-nî 2-goe̍h 5-ji̍t sit-ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

A-lú-mih-bot iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn 2000-nî 2-goe̍h 5-ji̍t sit-ji̍t kòe 2000 nî 2 goe̍h 5 ji̍t sit-ji̍t: ji̍t-chí kì-siá koàn-sì
(A-lú-mih-bot iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn 2000-nî 2-goe̍h 5-ji̍t sit-ji̍t kòe 2000 nî 2 goe̍h 5 ji̍t sit-ji̍t: ji̍t-chí kì-siá koàn-sì)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
(Mò̤ chă)