"Jjangkkae" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
(Unexplained request for deletion (请求删除未说明原因))
piau-chhiam: 復原
~ (Bot: Kā lūi-pia̍t Tan-jī thè-ōaⁿ chò Jī-sû
 
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Hân-kok-gí]]
[[Lūi-pia̍t:Cho̍k-hē kap chong-kàu chha-pia̍t-gú]]
[[Lūi-pia̍t:Tan-]]