"USA Today" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''USA Today''' sī Bí-kok ûi-it ê chhái-sek tùi-khui ji̍t-pò. Category:Bí-kok ê sin-bûn-chóa ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''USA Today''' sī Bí-kok ûi-it ê chhái-sek tùi-khui ji̍t-pò. Category:Bí-kok ê sin-bûn-chóa ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯