"Thâu-koà-kut" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Human_skull_side_bones_numbered.svg|thumb|Thâu-koà-kut ê siông-sè kò͘-chō:<ref>''Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k'': Tē 2 Chiuⁿ
Lūn Kut Hē-Thóng</ref><br />
1. [[Chêng-thâu-kut]] (''Os frontale'')<br />
2. [[Lô͘-téng-kut]] (''Os parietale'')<br />
3. [[Phīⁿ-ku]] (''Os nasale'')<br />
4. [[Su-kut]] (''Os ethmoidale'')<br />
5. [[Lūi-kut]] (''Os lacrimale'')<br />
6. [[Ô͘-tia̍p-ku]] (''Os sphenoidale'')<br />
7. [[Āu-thâu-kut]] (''Os occipitale'')<br />
8. [[Jiap-su-kut]] (''Os temporale'')<br />
9. [[Koân-kut]] (''Os zygomaticum'')<br />
10. [[Siōng-go̍k-kut]] (''Maxilla'')<br />
11. [[Hā-go̍k-kut]] (''Mandibula'')]]
 
'''Thâu-koà-kut''' ([[Eng-gí]]: ''skull'') sī [[tōng-bu̍t]] [[kut-thâu]] ê chi̍t pō͘-hūn, hun '''náu-thâu-koà''' (''cranium'') kap [[hā-go̍k-kut]] (''mandible'') nn̄g toā hūn.
 
==Chham-khó==
{{reflist}}
 
{{stub}}