"Soaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Marmolata.JPG|thumb|[[Italia]] ê Marmolada.]]
 
'''Soaⁿ''' sī pí sì-chiu-ûi khah koân ê [[tē-hêng]], pēng-chhiá ài ū it-tēng ê kôaⁿ-tō͘ kha ē hong hō chò soaⁿ, chóng-sī bô it-tēng piau-chún.
 
{{stub}}