"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
Eisenhower tī 1890 nî 10 goe̍h 14 ùi [[Texas]] ê [[Denison]] chhut-sì, i sī chhù-lāi tē-saⁿ. Lóng-chóng 7-ê cha-po͘ gín-á, lóng ū "Ike" ê sió-miâ, phì-jû Dwight chiū sī "Little Ike". "Ike" siōng-bóe piàn Dwight tōa-hàn liáu-āu phón-phiàn hong kiò ê miâ-hō.
 
1892 nî, Eisenhower chi̍t ke poaⁿ khì Kansas ê [[Abilene]], chia sī Eisenhower kò-jîn kám-kak ê ka-hiong.<ref name="barnett19421109">{{cite news | url=https://books.google.com/books?id=JUAEAAAAMBAJ&lpg=PA112&pg=PA112#v=onepage&q&f=false | title=General "Ike" Eisenhower | work=Life | date=1942-11-09 | accessdate=2015-08-29 | author=Barnett, Lincoln | page=112}}</ref>
 
In-ūi lāu-bú ū chin chē le̍k-sú chheh, Eisenhower sè-hàn chiū tùi kun-sū le̍k-sú ū liáu hèng-chhù. Bú-chhin hoán-tùi chiàn-cheng, tùi Eisenhower koat-tēng ji̍p-khì [[West Point]] kun-hāu bô hoaⁿ-hí, chóng-sī mā bô ka chó͘-tòng.<ref>D'Este, Carlo (2002). ''Eisenhower: A Soldier's Life'', p. 58.</ref>
 
1953 nî, Eisenhower ùi [[Tiúⁿ-ló Kàu-hōe]] siū-sé.
 
== Chham-khó ==
{{reflist}}
 
{{Bikok Chongthong}}