"Cetacea" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

sin pang-bô͘
~ (Bot: Featured article link for no:Hvaler
(sin pang-bô͘)
{{Taxobox
{{Taxobox_begin | color = pink | name = Cetacea}}
| color = pink
{{Taxobox_image | image = [[Image:humpbackwhale37.jpg|250px|Toā-si̍t-keng]] | caption = [[Toā-si̍t-keng]]}}
| name = Cetacea
{{Taxobox_begin_placement | color = pink}}
| image = humpbackwhale37.jpg
{{Taxobox_regnum_entry | taxon = [[Tōng-bu̍t|Animalia]]}}
| image_width = 250px
{{Taxobox_phylum_entry | taxon = [[Chordata]]}}
| image_caption = [[Toā-si̍t-keng]]
{{Taxobox_classis_entry | taxon = [[Chhī-leng tōng-bu̍t|Mammalia]]}}
| regnum = [[Animalia]]
{{Taxobox_ordo_entry | taxon = '''Cetacea'''}}<br/>{{Taxobox authority | author = [[Mathurin Jacques Brisson|Brisson]] | date = 1762}}
| phylum = [[Chordata]]
{{Taxobox_end_placement}}
| classis = [[Mammalia]]
{{Taxobox_section_subdivision | color = pink | plural_taxon = [[A-ba̍k]]}}
| infraclassis = [[Eutheria]]
*[[Mysticeti]]
| superordo = [[Laurasiatheria]]
*[[Odontoceti]]
| ordo = '''Cetacea'''
*[[Archaeoceti]] (khu̍t-chéng)
| ordo_authority = [[Mathurin Jacques Brisson|Brisson]], 1762
{{Taxobox_end}}
| subdivision_ranks = A-ba̍k
'''Cetacea''' ("toā hái-koài") chit ê [[ba̍k]] sī pau-koah [[hái-ang]] kap [[hái-ti]] chāi-lāi ê chúi-chhe [[chhī-leng tōng-bu̍t|chhī-leng-lūi]], ū 80-goā-ê chéng, pun-chò 2 ê [[a-ba̍k]]: [[Mysticeti]] ([[chhiu-keng]]) kap [[Odontoceti]] ([[khí-keng]], pau-koah hái-ti-á).
| subdivision =
*[[Mysticeti]]<br>
*[[Odontoceti]]<br>
*[[Archaeoceti]] (khu̍t-chéng)<br>
}}
 
'''Cetacea''' ("toāToā hái-koài") chit ê [[ba̍k]] sī pau-koah [[hái-ang]] kap [[hái-ti]] chāi-lāi ê chúi-chhe [[chhī-leng tōng-bu̍t|chhī-leng-lūi]], ū 80-goā-ê chéng, pun-chò 2 ê [[a-ba̍k]]: [[Mysticeti]] ([[chhiu-keng]]) kap [[Odontoceti]] ([[khí-keng]], pau-koah hái-ti-á).
 
In sī sek-èng chúi-té seng-oa̍h siōng thiat-té ê chhī-leng tōng-bu̍t. In ê sin-khu sī liû-soàⁿ-hêng--ê, goā-phoê kng-ku̍t, kiông beh bô mo͘, ē-té kāu keng-lâ (''blubber''), thang pó-un. Chêng 2 ki "chhiú" pìⁿ ē-tit poé chúi ê si̍t, āu 2 ki "kha" chhàng tī thé-lāi, iā í-keng thoè-hoà bô lō͘-iōng. Boé-chhe sī thán-hoâiⁿ--ê.
15,023

次編輯