"Hibiya Soàⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox rail line
| box_width =
| name = Tang-kiaⁿTokyo Tē-hā-thihMetro Hibiya-soàⁿ Line
| native_name = 東京地下鉄日比谷線
| native_name_lang = ja
7,440

次編輯