"Siong-tùi goân-chú chit-liōng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Siong-tùi goân-chú chit-liōng''' (Eng-gí: ''relative atomic mass'', kán-lio̍k: ''r.a.m.', hû-hō: '''A<sub>r</sub>''') sī chi̍t khoán thian-jiân ch... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Siong-tùi goân-chú chit-liōng''' ([[Eng-gí]]: ''relative atomic mass'', kán-lio̍k: ''r.a.m.'', hû-hō: '''A<sub>r</sub>''') sī chi̍t khoán thian-jiân chûn-chāi ê goân-sò͘ goân-chú, i pêng-kin bí lia̍p ê chit-liōng kap <sup>12</sup>[[thoàⁿ-sò͘|C]] goân-chú chit-liōng ê 1/12 chi kan ê pí-lē.
 
== Chham-khó ==