"Lāu-hòe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Sunshine678 sóa Lāu-hòe-á chit ia̍h khì Lāu-hòe
[[File:Agurea donostian 0001.JPG|right|225px|thumb|Lāu-hòe-á]]
'''Lāu-hòe-á''' (老歲-) sī [[seng-bu̍t]] ê chòe-āu chi̍t ê [[sèⁿ-miā]] kai-toāⁿ; iā chiū sī [[tiong-liân]] chì [[kòe-sin]] ê chit toāⁿ sî-kî.
[[Category:Nî-hòe]]
[[Category:Jîn-seng]]
11,927

次編輯