"Tiong-ha̍k-hāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Tiong-téng ha̍k-hāu''' sī chi̍t kóa kok-ka só͘ siat ê kàu-io̍k kai-tōaⁿ, thê-kiong [[chho͘-téng ha̍k-hāu]] kap [[ko-kipténg ha̍k-hāu]] chi kan ê kàu-iok, ū-sî mā hông siat chò sī ko-kip ha̍k-hāu ê thâu pòaⁿ tōaⁿ. "Tiong-kip ha̍k-hāu" Si̍t-chè chiàu kok tē ê kàu-io̍k hē-thóng bô sio-siâng.
 
{{stub}}