"Oa̍t-lâm lâng-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Tiong miâ ==
Tiong miâ ēchiàu koàn-sáisì thang kéng ê jī chin chió, cha-bó͘-lâng chha-put-to lóng ēng ''Thị'' ([[Hàn-jī]] siá "氏" [Sī]) lâi hō tiong miâ. Cha-po͘ ê tiong miâ khah chē khoán, m̄-koh mā sī í ''Văn'' (文 [Bûn]) chòchiàm toā-hūn.
 
Oa̍t-lâm-lâng nā î-bîn khí [[Tâi-oân]], [[Hiong-káng]], he̍k-chiá kî-tha bô tiong miâ hē-thóng ê [[Hàn-miâ]] kok-ka, ū-sî ē kā tiong miâ theh tiāu.
匿名使用者