"Chéng (hun-lūi-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Ē-chân ==
Chèng ê ē-kha mā ē-sài koh hun [[á-chéng]] (''subspecies''), ia̍h sī kî-tha hō͘-siōng chha-piatpia̍t pí chéng kap chéng chi kan koh khah sió ê hun-lūi, chhan-chhiūⁿ [[phín-chéng]], [[piàn-chéng]], ia̍h [[chai-poê-chéng]] téng-téng.
 
== Chham-khó ==