"Hoat-kok Kek-bēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Hoat-kok le̍k-sú为Hoat-kok ê le̍k-sú)
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
[[File:Declaration of Human Rights.jpg|thumb|230px|1789 nî ê ''[[Jîn-kôan Soan-giân]]''.]]
 
'''Hoat-kok Kek-bēng''' sī [[1789 nî]] kàuchì [[1799 nî]] kan hoat-seng tī [[Hoat-kok]] ê [[chèng-tī]] chhamkiam [[siā-hōe]] [[kek-bēng]],. [[Hoat-kok]] ê [[kun-chú]] kap [[hong-kiàn]] thé-chè hō͘ thuikek-hoanbēng ián-tó khì, [[kok-ông]] hō͘ [[chhú-sí]]. Lî-chhiáⁿ āu-boé chiâⁿ chò kek-chìn-phài ê [[Khióng-pò͘ Thóng-tī]], chòesiōng-āu [[Napoléon Bonaparte]] ku̍ttit-khí.
 
[[Lūi-pia̍t:Hoat-kok ê le̍k-sú]]
匿名使用者