"Pháng-chit" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Pháng-chit''' (紡織) sī kā pháng-chit chhiam-ûi châi-liāu ka-kang chiâⁿ-chò sán-phín ê kòe-têng. {{stub}} {{authority control}} … ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
[[File:Textile-Spinning room.jpg|right|250px|thumb|Pháng-chit kang-tiûⁿ]]
'''Pháng-chit''' (紡織) sī kā [[chhiam-ûi|pháng-chit chhiam-ûi]] châi-liāu ka-kang chiâⁿ-chò sán-phín ê kòe-têng.
{{stub}}
11,927

次編輯