"Ko Chài-chiok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé))
1911 nî 4 goe̍h 21, i kap Khó͘ Bí kiat-hun. 1913 nî 6 goe̍h, Ko--sī hông kéng chò kàu-hōe ê tiúⁿ-ló.
 
Ko Chài-chiok tùi Tiúⁿ-ló-kàu Tiong-ha̍k kiam Lú-ha̍k, Sin-lâu Pēⁿ-īⁿ, Sèng-kiat kàu-hōe, Ji̍t-pún Chhiah-si̍p-jī-siā Chāi-hiong Kun-jîn-hōe tégnténg kong-kiōng thoân-thé lóng ū leh kià-hū. 1928 nî 2 goe̍h 21, i siū Chóng-tok-hú Siā-hōe sū-gia̍p kong-lô-chiá ê piáu-chiong.
 
== Chham-chiàu ==
匿名使用者