"Thó-lūn:Eng-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (翻譯閩南語維基:Eng-gí(http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Eng-g%C3%AD) 原作者:A-giâu Kaihsu Chùn-hiàn Kiatgak Apcbg..等等)
==英語==
[[Image:Anglospeak(800px).svgpng|thumb|300px|深藍色是英語用做人民[[母語]]的國家,淺藍色是用做[[官方語言]]抑是主要的行政語言的[[國家]]。]]
 
'''英語'''是一種西德語系的[[語言]],伊的原頭佇英國,英語的母語人口超過4億(2002年數據),[[聯合王國]]佮後來[[美國]]佇[[軍事]]、 [[經濟]]、[[科學]]、[[政治]]、[[文化]]的影響致使英語成做世界主要的通行語之一。
匿名使用者