Cuaxdon

加入於 2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
| In hùiú lísì<s>n</s> kah liô<s>n</s>sim, || Ин ху̀иу́ ли́сѝӈ ках лиôӈсим, || They are endowed with reason and conscience
|-
| lîꞓiáñ ì<s>n</s>kai í hiañtī kuanhē ê ci<s>n</s>sîn hōsio<s>n</s> tùiŧāi. || Ли̂ꚏиáн ѝнкаиѝӈкаи и́ хиан̃тӣ куанхē ê циӈси̂н хōсиоӈ ту̀итāи. || and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
|}
 
18,496

次編輯