"Hân-kok-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Koreandialects.png|thumb|Tiâu-sián-gí hong-giân hun-pò͘.]]
 
'''Tiâu-sián-gí''' (조선말조선말,朝鮮말), ia̍h sī '''Hân-kok-gí''' (한국어한국어,韓國어), sī [[Tiâu-sián-cho̍k]] ê [[gí-giân]], chú-iàu tī [[Tiâu-sián poàn-tó]] liû-thong, sī [[Tiâu-sián]] kap [[Hân-kok]] ê [[koan-hong gí-giân]], tī thong sè-kài ū tāi-io̍k 7800 bān ê sú-ēng-chiá.
 
Hiān-tāi Tiâu-sián-gí ê su-siá hē-thóng sī Tiâu-sián bûn-jī [[Ko-lê-jī]]. Kó͘-chá teh ēng ê [[Hàn-jī]] tī hiān-tāi ê sú-iōng chin iú-hiān.
77

次編輯