Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2017-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).