Kang (sî-kan) - 其它語言

Kang (sî-kan)有 208 種其它語言可用。

Tò-tńg khì Kang (sî-kan)

語言