Tesla (hû-hō: T) sī Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng (SI) lāi chû-thong-liōng bi̍t-tō͘ ê tan-ūi.

Tesla
Tan-ūi chu-sìn
Tan-ūi hē-thóng SI ián-seng unit
Bu̍t-lí-liōng Chû-tiûⁿ bi̍t-tō͘
Hû-hō T 
Hō-miâ Nikola Tesla
Ēng SI ki-pún tan-ūi piáu-sī kgs−2A−1

Tēng-gī siu-kái

 

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái