Thài-iông-khoan

Thài-iông-khoan (Eng-gí: heliosphere) sī chi̍t-ê khoah-khǹg, ná chúi-pho khoán ê thài-khong khu-he̍k, sī Ji̍t-thâu chhòng-chō--ê, kiam kho͘ tī Ji̍t-thâu sì-ûi.