Thâutōng-bu̍t sin-khu ê chi̍t pō͘-hūn, thâu só͘-chāi ê hong-hiòng tī lâng ê jīn-ti lāi, tio̍h sī sin-khu ê "chêng-bīn" he̍k-chiá "téng-bīn".

Gô-á ê thâu.

Thâu it-poaⁿ mā sī tiōng-iāu khì-koan náu, ba̍k-chiu, hīⁿ, chhùi, phīⁿ só͘ tī ê ūi-tì.

Siong-koan siu-kái