Thâu-thiàⁿ

Thâu-thiàⁿ (頭疼; Eng-bûn: headache) sī chi̍t chióng hoat-seng tī jîn-thé ê thâu ia̍h-sī keng-kah í-siōng pō͘-ūi ê kio̍k-pō͘ thàng-thiàⁿ. Chōe-chōe hoat-seng tī thâu-pō͘ kap ām-kún pō͘-ūi ê būn-tê, in ê chèng-thâu lóng sī thâu-thiàⁿ.

Chi̍t ūi tng-teh thâu-thiàⁿ ê lâng