Thó-lūn:福建省 (中華民國)

此頁面上沒有任何討論。

@Msnhinet8: 真歡喜有儂來佇遮寫文章,毋閣莫烏白寫敢會使?(Chin hoaⁿ-hí ū lâng lâi tī chia siá bûn-chiuⁿ, m̄-koh mài o͘-pe̍h siá kám ē sái?)--Sunshine678 (對話) 2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 01:22 (UTC)

  • 系地,哇卡希冠寫漢字唷!--Msnhinet8 (對話) 2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 03:46 (UTC)
  • 請問里馬系台灣郎嗎?--Msnhinet8 (對話) 2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 03:47 (UTC)
返回 "福建省 (中華民國)" 頁面。