Thó-lūn:Phoaⁿ Kau-kin A-táⁿ-oai

進行的討論

Che kám sī Bân-lâm-gú ê im-e̍k?Siu-kái

@luuva:Chit-ê lâng-miâ kám sī Bân-lâm-gú ê im-e̍k hàn-jī?--Sunshine678 (對話) 2016-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 03:04 (UTC)

Góa thâu-seng khòaⁿ tio̍h ū lâng khui chit hūn kò-jîn bāng-chām chu-liāu [1], téng-bīn ū khòaⁿ--khí-lâi khah óa goân-chū-bîn gí-giân ê siá-hoat "Kaukin Dawai", góa tán--leh koh chhâ khòaⁿ kám ū kî-tha chu-liāu. --Luuva (對話) 2016-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 06:01 (UTC)
返回 "Phoaⁿ Kau-kin A-táⁿ-oai" 頁面。