Thó-lūn:Tamahaq-gí

新增話題
進行的討論

Su-siá hē-thóngSiu-kái

@Cuaxdon Lí-hó, chhiáⁿ-mn̄g, chit-phiⁿ só͘ siá ê bûn-jī, ūi-hô sú-ēng Tâi-oân Lô-má-jī Pheng-im? Kin-kù lán ê wiki su-siá kui-hoān, tī chia lán lóng sī ēng Pe̍h-ōe-jī teh su-siá, nā beh sú-ēng lēng-gōa ê su-siá hē-thóng, sī-m̄ ài tek-pia̍t chù-bêng? Á-sī che ài lēng-gōa thó-lūn ne? To-siā. Iyumu (thó-lūn) 2022-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 3) 08:12 (UTC)

返回 "Tamahaq-gí" 頁面。