The Lion King1994 nî Walt Disney Feature Animation chè-chok, Bí-kok Roger Allers kap Rob Minkoff phah ê bàng-gah tiān-iáⁿ.

Gōa-pō͘ liân-kiat

The Lion King chhâ Bāng-lō͘ Tiān-iáⁿ Chu-liāu-khò͘