Thiap-sat-lô-nî-ka Chiân-su

Thiap-sat-lô-nî-ka Chiân-su (帖撒羅尼迦前書), ia̍h 1 Thiap-sat-lô-nî-ka, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su ê tē-13 pún su. Che sī sú-tô͘ Pó-lô siá hō͘ Thiap-sat-lô-nî-ka Ki-tok kàu-hōe ê chi̍t tiuⁿ phoe.

Chiuⁿ-chatSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái