Thiu-siōng sī keng-kòe kui-la̍p tùi sū-bu̍t goân-chéng lōe-iông tang-tiong sa chhut tan-sûn kài-liām lâi piáu-tat. Pí-lūn tī kho-ha̍k ê lí-lō͘, chi̍t thò sò͘-ha̍k-hòa ê lí-lūn tiō sī tùi keng-giām sū-si̍t ê thiu-siōng.