Thoân-lo̍h

Thoân-lo̍h (Eng-gí: download; óa-im: "táuⁿ-ló͘") sī chí tī tiān-náu bāng-lō͘ lāi tùi ho̍k-bū-khì téng hn̄g-toan hē-thóng chiap-siū data.

Siong-koanSiu-kái