Thoat-sng-hu̍t-thn̂g

Thoat-sng-hu̍t-thn̂g (Eng-gí: deoxyribose "te-ok-si-lái-bo-suh") sī chi̍t khoán tan-thn̂g, lí-sióng ê hòa-ha̍k-sek sī H−(C=O)−(CH2)−(CHOH)3−H In-ê hō-miâ ì-sù sī thoat-sng-sò͘ ê thn̂g, piáu-sī in-sī sit khí chi̍t-ê sng-sò͘ goân-chú ê hu̍t-thn̂g.